first name是名还是姓

First name是名字
外侨的名字是姓。,名字在后面面。

Jim 绿色为例,格林是姓。,吉姆是这个名字的名字,因而这高音部 name和last name可以从jim 绿色读物的挨次。,因而吉姆在后面,因而这是高音部。 (主要的)读物,因而率先 name是名。岗位绿色,最末(读物后),因而最末 name是姓。

名字

回复工夫:2014-02-21 14:50:31

回复者:

任雨薇[学前班]

 名字

回复工夫:2014-02-21 20:05:22

回复者:

GYANDGY[高中生]

 First name是名字 

外侨的名字是姓。,名字在后面面。last  name是姓。

回复工夫:2014-02-22 14:26:45

回复者:

绿表明[初中生]

first name 是名字,别名家族 name

回复工夫:2014-02-22 15:28:26

回复者:

李梦竹[学前班]

名字。。

回复工夫:2014-02-22 17:35:09

回复者:

null[学童]

first name   是名 last name  是姓

回复工夫:2014-02-22 21:43:27

回复者:

錯鈤[初中生]

自然是。 last name   又叫        famile name是姓

回复工夫:2014-02-23 10:10:00

回复者:

陈骁卫[学童]

外侨的名字通常在名字从前。,姓后,因而率先  name是名字

回复工夫:2014-02-23 19:06:42

回复者:

null[学前班]

 first name是名字
诸如:中文名 李明,异国名字:明 李

回复工夫:2014-02-23 23:42:50

回复者:

haoyu161[初中生]

first name 是名,last name是姓

回复工夫:2014-02-24 12:07:44

回复者:

gyfl[学前班]

first name 是名字。because of 名字在后面,姓后。

回复工夫:2014-02-25 10:53:46

回复者:

吴冯至[学前班]

 姓

回复工夫:2014-02-25 20:00:50

回复者:

张丽华[学前班]

名字

回复工夫:2014-02-25 21:33:13

回复者:

孙学毅然[学前班]

First name 是名字 Frist 主要的,主要的牵涉。,异国名字在他们后面。面,姓后,他们的走过都是这么的他们比拟注意亲手,据我看来这个名字是我本人的。,别名是本地的。,因而 轮到 last name 这是最末一个人名字!
我不变卖这倘若解说得很有区别的。

回复工夫:2014-02-26 01:29:58

回复者:

lilyzhou[学前班]

 First name 是名
Last name 是姓

first name 是 名,last name 是姓

回复工夫:2014-03-02 13:40:42

回复者:

钟瑷[大学出身之人]

first name是名字。
诸如,厕所 Smith, first name执意指John,是名字;Family name执意Smith, 这是姓。。

回复工夫:2014-03-03 14:12:35

回复者:

袁玉芳[学童]

 First name是名字 
外侨的名字是姓。,名字在后面面。

回复工夫:2014-03-06 13:11:48

回复者:

周尚宏[高中生]

 唐恬恬唐恬恬忐忐忑忑忐忐忑忑唐恬恬根究根究根究根究唐恬恬根究根究根究根究根究根究根究根究根究根究根究根究根究根究忐忐忑忑忐忐忑忑唐恬恬根究根究根究根究根究根究根究根究根究根究根究根究根究根究

回复工夫:2014-03-06 19:13:37

回复者:

李文杰[大学出身之人]

 忐忐忑忑唐恬恬根究根究根究根究唐恬恬根究根究根究根究根究根究根究根究根究根究根究根究根究根究唐恬恬唐恬恬根究根究根究根究唐恬恬根究根究根究根究根究根究根究根究根究根究根究根究根究根究唐恬恬唐恬恬根究根究根究根究唐恬恬根究根究根究根究根究根究根究根究根究根究根究根究根究根究天唐恬恬忐忐忑忑唐恬恬唐恬恬忐忐忑忑忐忐忑忑唐恬恬根究根究根究根究唐恬恬根究根究根究根究根究根究根究根究根究根究根究根究根究根究天唐恬恬忐忐忑忑唐恬恬唐恬恬忐忐忑忑忐忐忑忑唐恬恬根究根究根究根究唐恬恬根究根究根究根究根究根究根究根究根究根究根究根究根究根究天唐恬恬忐忐忑忑唐恬恬唐恬恬忐忐忑忑忐忐忑忑唐恬恬根究根究根究根究唐恬恬根究根究根究根究根究根究根究根究根究根究根究根究根究根究天唐恬恬忐忐忑忑唐恬恬唐恬恬忐忐忑忑忐忐忑忑唐恬恬根究根究根究根究唐恬恬根究根究根究根究根究根究根究根究根究根究根究根究根究根究鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿頞鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅頞鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅頞鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅頞鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅頞鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅頞鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅頞鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅頞鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅頞鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅饿鹅鹅鹅

回复工夫:2014-03-06 19:14:34

回复者:

李文杰[大学出身之人]

 是名 这是后面的名字。 family name 是一个人姓的意义。。

回复工夫:2014-03-07 11:06:05

回复者:

annkt[学前班]

 名字

回复工夫:2014-03-09 09:40:32

回复者:

崔伟[初中生]

 名,也不妨说它是指定的的。 name。别名是最末的 name,也称本地的 name。

回复工夫:2014-03-11 21:22:26

回复者:

徐瑶[学前班]

嘿,同窗们,first name是名字。

回复工夫:2014-03-29 20:09:18

回复者:

乐锷卓的信[学前班]

美国名字 别名的秩序和挨次不差毫发与笔者的相反。   奇纳的头号主项是姓。,因而美国家大事排在前列的。

回复工夫:2014-04-27 21:49:27

回复者:

null[学前班]

 名

回复工夫:2014-05-09 17:29:13

回复者:

易林夕[学童]

 名字

回复工夫:2014-07-13 11:51:00

回复者:

明澈星光[初中生]

 名

回复工夫:2014-07-25 17:13:32

回复者:

鲁安娜[大学出身之人]

 First name是名字 

外侨的名字是姓。,名字在后面面。

Jim 绿色为例,格林是姓。,吉姆是这个名字的名字,因而这高音部 name和last name可以从jim 绿色读物的挨次。,因而吉姆在后面,因而这是高音部。 (主要的)读物,因而率先 name是名。岗位绿色,最末(读物后),因而最末 name是姓。

回复工夫:2014-08-18 08:55:54

回复者:

柠檬黄ELN[学童]

是名

回复工夫:2014-09-02 21:09:32

回复者:

我不朽[高中生]

 名字

 helinlin20171121

moncler jackets

 

doudoune moncler

 

michael kors outlet

 

cheap nfl jerseys

 

canadian goose

 

hermes birkin

 

adidas shoes

 

nike outlet

 

burberry outlet

 

canada goose uk

 

canada goose

 

coach factory outlet online

 

ugg boots

 

ugg boots

 

coach outlet

 

michael kors outlet

 

christian louboutin outlet

 

pandora outlet

 

toms outlet

 

canada goose outlet

 

mlb jerseys cheap

 

air jordan shoes

 

louis vuitton outlet online

 

ultra boost

 

cheap jordans free shipping

 

oakley sunglasses

 

michael kors outlet

 

ralph lauren outlet online

 

adidas yeezy

 

longchamp outlet

 

yeezy 350 boost

 

jordans

 

coach factory outlet

 

longchamp outlet

 

ralph lauren outlet

 

moncler jackets

 

nmd adidas

 

ugg outlet

 

michael kors outlet

 

north face outlet

 

burberry outlet canada

 

polo ralph lauren outlet

 

canada goose outlet

 

ugg ustralia

 

coach outlet store online

 

uggs canada

 

ugg outlet

 

ralph lauren uk

 

nike outlet online

 

ugg outlet

 

ugg outlet

 

tory burch outlet

 

ralph lauren outlet

 

louis vuitton factory outlet

 

pandora jewelry

 

nike store

 

jordan retro 11

 

coach outlet

 

ugg outlet

 

burberry

 

moncler

 

canada goose

 

pandora charms uk

 

ralph lauren

 

red bottoms

 

adidas yeezy

 

ray ban sunglasses discount

 

coach factory outlet

 

ralph lauren outlet

 

louis vuitton

 

jordan retro

 

gucci outlet

 

kate spade outlet

 

ralph lauren sale clearance

 

yeezy boost 350

 

coach outlet

 

canada goose

 

michael kors handbags

 

pandora jewelry

 

harden vol 1

 

louis vuitton outlet store

 

ugg boots

 

kate spade

 

adidas outlet

 

ugg boots

 

christian louboutin

 

discount oakley sunglasses

 

supreme clothing

 

air jordan shoes

 

moncler jackets

 

ugg outlet

 

uggs sale

 

hermes handbags

 

michael kors outlet clearance

 

coach outlet online

 

pandora charms

 

hermes bags

 

adidas nmd

 

christian louboutin outlet

 

ralph lauren outlet

 

louis vuitton outlet store

 

canada goose outlet

 

coach outlet

 

ugg outlet

 

hermens bags

 

uggs

 

ugg australia

 

moncler outlet

 

ugg boots on sale

 

longchamp handbags

 

north face jackets

 

canada goose outlet

 

cheap mlb jerseys

 

ugg outlet

 

ray ban sunglasses

 

coach outlet

 

moncler jackets

 

ralph lauren outlet online

 

nike outlet

 

ugg boots on sale

 

coach bags

 

polo ralph lauren outlet

 

uggs clearance

 

ugg outlet

 

cheap oakley sunglasses

 

nike shoes

 

pandora uk

 

canada goose outlet

 

uggs outlet

 

coach outlet store

 

louis vuitton outlet

 

cheap jerseys

 

polo ralph lauren outlet online

 

canada goose outlet

 

coach factory outlet

 

pandora charms sale clearance

 

uggs outlet

 

ugg outlet store

 

yeezy boost

 

ralph lauren outlet

 

uggs

 

louboutin shoes

 

canada goose jackets

 

canada goose outlet

 

oakley sunglasses

 

canada goose jackets

 

ugg boots

 

canada goose coats

 

canada goose

 

coach outlet

 

canada goose outlet

 

canada goose jackets

 

longchamp outlet online

 

coach factory outlet

 

michael kors outlet online

 

supreme new york

 

canada goose jackets

 

adidas nmd

 

ralph lauren outlet

 

cheap jordans for sale

 

tory burch outlet

 

cheap jordans

 

cheap uggs

 

ugg outlet online

 

michael kors canada

 

michael kors outlet

 

coach handbags

 

canada goose sale

 

north face outlet

 

coach outlet

 

valentino shoes outlet

 

uggs

 

adidas shoes

 

burberry outlet

 

michael kors outlet

 

birkenstock sandals

 

coach outlet

 

ugg outlet

 

canada goose jackets

 

pandora charms

 

coach outlet

 

coach canada

 

longchamp uk

 

adidas superstar

 

ugg shoes

 

coach outlet

 

moncler outlet

 

adidas superstar

 

ugg uk

 

adidas yeezy boost

 

pandora charms sale

 

coach outlet

 

coach canada

 

canada goose outlet

 

ugg ustralia

 

ugg australia

 

north face jackets

 

polo ralph lauren

 

fred perry

 

pandora outlet

 

coach outlet

 

christian louboutin outlet

 

pandora jewelry

 

yeezy boost

 

tory burch outlet store

 

pandora charms

 

michael kors outlet online

 

coach outlet

 

coach outlet store

 

adidas outlet

 

michael kors outlet clearance

 

north face outlet online

 

moncler jackets

 

canada goose clothing

 

canada goose outlet

 

cheap uggs

 

salvatore ferragamo

 

ralph lauren outlet

 

jordan shoes

 

michael kors outlet clearance

 

longchamp handbags

 

nike air max

 

ugg

 

adidas yeezy boost

 

oakley sunglasses

 

ugg outlet online

 

菲特洛普 sale

 

canada goose uk

 

ugg boots for women

 

valentino shoes

 

pandora outlet

 

nike air max

 

louis vuitton outlet

 

canada goose clothing

 

canada goose outlet

 

nike shoes

 

adidas yeezy

 

burberry outlet store

 

cat boots

 

uggs outlet

 

canada goose jackets

 

longchamp handbags

 

mulberry outlet

 

cheap jordans

 

nike outlet store

 

canada goose

 

uggs canada

 

michael kors outlet

 

canada goose outlet

 

polo outlet

 

michael kors uk

 

coach outlet

 

pandora charms

 

cheap uggs

 

ralph lauren outlet

 

michael kors factory outlet

 

coach outlet

 

coach factory outlet

 

air max 2017

 

mulberry bags

 

louboutin shoes

 

michael kors outlet

 

adidas nmd

 

polo ralph lauren outlet online

 

coach factory outlet

 

cheap ray ban sunglasses

 

cheap jordans

 

cheap ray bans

 

mulberry handbags

 

nfl jerseys wholesale

 

coach outlet store

 

north face jackets

 

moncler outlet

 

ugg shoes

 

ugg sale

 

oakley sunglasses

 

nike shoes

 

hermes outlet

 

polo ralph lauren outlet online

 

coach outlet

 

jordan shoes

 

ugg boots

 

canada goose outlet

 

uggs on sale

 

canada goose sale

 

uggs outlet

 

moncler outlet

 

canada goose jackets

 

菲特洛普

 

nike outlet

 

ralph lauren outlet

 

adidas yeezy

 

cheap jerseys from china

 

air jordans

 

pandora jewelry outlet

 

polo ralph lauren outlet online

 

air jordans

 

coach outlet

 

cheap nfl jerseys

 

fred perry polo

 

burberry sale

 

michael kors handbags

 

supreme clothing

 

ralph lauren uk

 

michael kors outlet

 

michael kors outlet

 

nike shoes for men

 

ray ban sunglasses

 

michael kors outlet store

 

coach factory outlet

 

burberry outlet

 

coach factory outlet

 

hermes handbags

 

pandora jewelry

 

cheap mlb jerseys

 

louis vuitton outlet

 

mbt shoes

 

nike outlet store

 

uggs outlet

 

mbt shoes

 

michael kors outlet

 

kate spade bags

 

canada goose outlet

 

canada goose sale

 

ugg boots

 

adidas outlet

 

ray ban sunglasses

 

red bottom shoes

 

cheap jordans

 

timberland outlet

 

ralph lauren outlet

 

ugg boots

 

columbia sportswear

 

kate spade

 

coach outlet store online clearances

 

coach outlet store

 

coach factory outlet

 

air max 2018

 

louis vuitton outlet

 

coach factory outlet

 

kate spade handbags

 

canada goose outlet

 

canada goose uk

 

hermes handbags

 

moncler uk

 

canada goose sale

 

ugg boots

 

louis vuitton outlet online

 

ugg canada

 

gucci handbags

 

canada goose uk

 

ugg outlet

 

canada goose outlet

 

christian louboutin

 

yeezy boost

 

ralph lauren outlet

 

canada goose jackets

 

pandora charms

 

coach outlet

 

ugg boots

 

michael kors outlet

 

cheap ray ban sunglasses

 

ralph lauren outlet

 

coach outlet

 

adidas shoes

 

polo outlet

 

coach factory outlet

 

ralph lauren sale clearance

 

ferragamo shoes

 

coach outlet store

 

kate spade handbag

 

ugg outlet

 

coach outlet

 

ugg outlet

 

moncler coats

 

ugg outlet

 

kate spade outlet

 

pandora jewelry

 

coach factory outlet online

 

cheap jordans

 

ugg australia

 

pandora charms sale clearance

 

ugg outlet

 

north face outlet

 

coach outlet online

 

canada goose outlet

 

coach factorty outlet

 

ugg boots

 

cheap mlb jerseys

 

pandora charms sale

 

canada goose jackets

 

nmd adidas

 

coach outlet

 

ferragamo outlet

 

uggs clearance

 

michael kors outlet

 

north face jackets

 

timberland boots

 

the north face

 

coach factory outlet

 

red bottoms shoes

 

coach factory outlet

 

canada goose sale

 

cheap uggs

 

moncler

 

cheap ray ban sunglasses

 

michael kors outlet clearance

 

polo ralph lauren outlet

 

ralph lauren uk

 

ugg boots

 

canada goose outlet

 

pandora jewelry

 

ugg boots

 

michael kors canada

 

ugg outlet

 

ugg boots

 

moncler outlet

 

michael kors outlet clearance

 

canada goose uk

 

ugg outlet

 

polo ralph lauren outlet online

 

nmd shoes

 

coach outlet

 

ugg outlet

 

ralph lauren uk

 

uggs canada

 

ugg outlet

 

salvatore ferragamo shoes

 

coach factorty outlet

 

ugg outlet

 

michael kors handbags

 

cheap ray bans

 

moncler outlet

 

coach factory outlet

 

ugg outlet

 

ugg boots

 

canada goose uk

 

michael kors outlet

 

moncler jackets outlet

 

ugg boots canada

 

polo ralph lauren

 

canada goose jackets

 

canada goose jackets

 

ugg boots

 

canada goose

 

ralph lauren outlet

 

mulberry uk

 

birkenstocks

 

ugg outlet

 

michael kors outlet store

 

cheap ugg boots

 

cheap mlb jerseys china

 

canada goose coats

 

canada goose outlet

 

canada goose jackets uk

 

ugg outlet

 

canada goose

 

adidas shoes

 

pandora

helinlin20171121

回复工夫:2017-11-21 12:19:52

回复者:

Monday12[大学出身之人]

一个人名字。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注